Fail Panitia Mata Pelajaran


PENGURUSAN PANITIA TERKINI!!!!!

Pk01 3 Carta Gantt Program Peningkatan Program
Contoh Surat Panggilan Mesyuarat
Pk 01 2 Rekod Pelaksanaan Penilaian Program
Contoh Format Minit Mesyuarat.
Pk 01 1 Kandungan Fail Panitia.Docx
Spsk 07 Carta Alir Pengurusan Mesyuarat
Spi Bil.12 2011-Pelaksanaan Dasar Memartabatkan
Mbmmbi
Senarai Semak Pengurusan Panitia
Pk07-1 Rekod Edaran
Pk07-2 Rekod Kehadiran
Spi Bil.11 2010-Pelaksanaan Kssr Tahap Satu Mulai
2011.
Spi Bil.4 1986-Panitia Mata Pelajaran
Spi Bil.5 2002-Lawatan Sekolah Pada Hari
Persekolahan
Spi Bil.3 1999-Penyediaan Rekod Pengajaran Dan
Pembelajaran
Pk07-3 Borang Maklum Balas

Komen

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *