Bahagian Pinjaman Perumahan Kakitangan Awam kini dikenali sebagai Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) sebagai sebuah badan berkanun. Segala kemudahan dan faedah pinjaman perumahan kakitangan awam yang tersedia pada masa yang lalu di bawah Bahagian Pinjaman Perumahan Kakitangan Awam (BPA) masih kekal. Ia menepis tanggapan sebahagian masyarakat dan kakitangan awam yang tersilap faham dengan viral viral yang berlegar